Dette er forsiden til slægten Hauschild 
 

Fra
slægten Hauschild vil jeg gerne fremhæve den person vi forbinder mest med slægten.


Det er skibsbygger  004 - Hans Heinrich Hauschild, der var med til at sætte sit præg på Sønderborg by's udvikling. 

I den tid han ejede Sønderborg skibsværft, blev der bygget 63 store træskibe, hvoraf mange sejlede på langfart til fjernøsten.

Modeller af to af hans skibe "Virginie" og "Triton" hang i mange år som kirkeskibe i Sct. Marie Kirke i Sønderborg.

Baggrundsbilledet her er et nedtonet såkaldt "Kinesermaleri" af fuldskibet Triton, der var gengivet blandt en serie postkort af den slesvigske handelsflåde før 1864. Pointen var, at
alle skibene førte dannebrog under gaflen, hvilket selvsagt irriterede prøjserne ganske meget. Da krigen brød ud i 1914, blev glaspladerne som skibene var fotograferet på, næsten alle tilintetgjort eller konfiskeret af tyskerne. - Først mange år senere lykkedes det at opspore det der trods alt havde undgået tyskernes opmærksomhed.