Om siden

Velkommen til denne hjemmeside med slægtsdata for ovennævnte sønderjyske slægter.

At siden overhovedet har kunnet oprettes, kan vi bl.a. takke min storebror Karl Bjørn König for, idet han var 
dén der begyndte at føre nedskrevne slægtsdata ind i et PC-program. 
Selv har jeg ligeledes gennem en årrække nedskrevet hvad jeg kunne komme i nærheden af. 
Især erindringer fra vor mor Ellen Helene König, født Wind, mens hun endnu kunne huske enkeltheder om 
slægten.

Vore alle sammens "bedste" i Sønderborg, Helene Marie Wind, født Reimers, var i vore unge år en stor
inspirator. Hvor kunne hun dog fortælle mange ting - gid vi i dag kunne spørge hende ud om slægten.

Når det gælder König slægten, kan vi især takke vor bedstefar Karl Ferdinand König. Fra ham har vi arvet 
en "kalenderbog", hvori findes en række oplysninger, ikke mindst med dato for fødsel og død for en række 
familiemedlemmer. Alt håndskrevet og på tysk, og derfor ikke helt så let at læse.     

Som grundlag anvendte Bjørn slægtsforskningsprogrammet Brother's Keeper, der er et rigtig godt program
til at samle slægtsdata, og som samtidig kan forbinde relationer mellem alle personer.

Når der i det følgende er knyttet et nummer til de enkelte personer, refererer det direkte til den pågælden- 
des nummer i Brother's Keeper programmet.

Desværre kan funktionaliteten fra dette program ikke overføres til hjemmesiden, der derfor har måttet byg-
ges op på en anden måde. Programmet kan imidlertid anbefales til alle der måtte være interesseret i at 
arbejde videre med slægten.

Det er tilsigtet at en generation f.eks. 7. generation er parallel til samme generation i alle slægter. 
I slægten "Reimers" startes der således med 1. generation, fordi det er her vi kan føre slægten længst 
tilbage. I de andre slægter starter vi med 2. eller 3. generation, for at bevare parallelliteten til fætre og 
kusiner.

Mange nulevende kan sikkert huske - eller har en viden, der kan supplere slægtens oplysninger. Jer hører
jeg meget gerne fra!